DMO . Hemipareza . Autizmus

Chceme byť ako iné deti

Chceme dať deťom svetielko nádeje pre ich lepší život.

 

Komu a ako chceme pomôcť ?

Naša pomoc sa sústreďuje hlavne pre rodiny so zdravotne znevýhodnenými detičkami ale aj dospelých, pre ktorých sú finančne nákladné terapie, rehabilitácie a pod. nevyhnutnou súčasťou života bez ktorej by nedokázali robiť kroky vpred. Sústreďujeme sa najmä na diagnózy PAS ( porucha autistického spektra ) a DMO ( detská mozgová obrna ). Našim cieľom je v maximálnej možnej miere týmto detičkám pomôcť zabezpečiť terapie, na základe ktorých budú mať možnosť byť v budúcnosti samostatní a žiť plnohodnotným životom.  

rehabilitacie
Rehabilitácie

Rehabilitácie sú nevyhnutnou metódou cvičenia najmä u detičiek s DMO.Je dôležité aby boli pravidelné. Medzi najviac využívané s istotou patrí Bobath koncept, Vojtova metóda, Therasuit metóda a mnoho ďalších. Všetky spomínané metódy rehabilitácii pomáhajú deťom k správnym pohybom, správnemu držaniu tela, rozvoju jemnej a hrubej motoriky a riešiť mnoho ďalších problémov. V neposlednom rade cieľom všetkých terapii je dosiahnuť, aby dieťa dokázalo byť v maximálnej možnej miere samostatné. To, ako musí byť náročné niekoľko hodinové cvičenie pre dieťa, ktoré ako každé iné túži chodiť, hrať sa a behať s ostatnými deťmi, si môžeme iba predstaviť. 

delfinoterapia
Terapie

Pre PAS a DMO veľmi známa, vyhľadávaná a účinná Delfínoterapia dokáže zázraky. Jej podobnou terapiou je aj Hipoterapia a Animoterapia ktorá zasahuje oblasť rehabilitácie, psychológie a resocializácie. Zabudnúť však nemôžme ani na množstvo iných terapii, ktoré dokážu dieťa posúvať vpred. Sú nimi najmä ABA terapia, kyslíkové terapie, Snoezelen a mnoho ďalších. 

terapia
Zdravotné pomôcky a výživové doplnky

Neodmysliteľnou potrebou sú rôzne zdravotné pomôcky ako napr. balančné plošiny, rebriny, podložky, triangel, masážne pomôcky, rehabilitačné lopty atď. Chýbať nesmú ani pomôcky na rozvíjanie jemnej a hrubej motoriky, edukačné pomôcky, logické skladačky. V neposlednom rade nemôžme zabúdať na výživové doplnky, ktoré sú pre detičky s vyhradenou stravou nesmierne dôležité a taktiež aj pri záťaži počas absolvovania všetkých náročných terapii.

Buď aj ty darca

a pomôž nám v lepšom živote